ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 1

ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 1

เมื่อทำอาหารที่บ้าน บางครอบครัวใช้เครื่องปั่นผสมอาหารเพื่อบดอาหาร คุณพ่อคุณแม่มือใหม่บางคนต้องการซื้อเครื่องปั่นสำหรับใช้ในบ้าน แต่พวกเขาไม่รู้ฟังก์ชันของเครื่องปั่นอาหารสำหรับใช้ในบ้าน ต่อไปมาคุยกันเรื่องนี้

ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 2

ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 2

นี่คือเครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงไฟดับกะทันหันและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน โดยนำเครื่องปั่นขนาดเล็กไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ปั่นอาหารแบบดั้งเดิม เครื่องปั่นอาหารแบบดั้งเดิมมีจุดด้อยในการใช้งานบางอย่าง แต่ผลิตภัณฑ์นี้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 3

ผลอาหารสำเร็จรูปหลังจากใช้เครื่องปั่น 3

เครื่องปั่นเป็นเครื่องผสมอาการแบบหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากความเร็วของมัน จึงสามารถตีส่วนผสมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องปั่นแบบธรรมดาไม่สามารถทำได้ แต่ในคู่มือผลิตภัณฑ์ไม่ได้กล่าวถึงใบมีด 2 ใบ ที่อินเตอร์เน็ตเรียกกันว่าเครื่องปั่นอาหารแบบทำลายเปลือก